Lights


APROV - PSYKOLOGTJENESTER

ARENA FOR PERSONLIG REFLEKSJON OG VEKST

APROV. Peter Holmgren Cranner

Peter Holmgren Cranner

Utdanning og erfaring

Jeg er spesialist i klinisk psykologi for voksne.

I tillegg har jeg erfaring fra en rekke områder fra vitenskaplig metodikk og statistikk, ledelsesfag til livsyn og etikk.

  • Cand psychol fra Universitet i Oslo
  • Statistikk fra Universitetet i Oslo
  • Strategisk ledelse fra Bedriftsøkonomisk institutt
  • Ledelse av menneskelige ressurser og arbeidsrett fra Høyskolen i Buskerud

Fra klinisk arbeide har jeg mange års erfaring fra spesialisthelsetjensten i Vestre Viken HF (tidligere Asker og Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike) med psykisk lidelser - angst, depresjon, alvorligere psykiske lidelser og rusavhengighet. I ti år hadde jeg en privatpraksis i Lier på ettermiddag og kveld. Nå utvider jeg praksisen.

Jeg har også bred erfaring fra medarbeidsrelaterte vansker - konflikter, konflikthåndteringstress og utbrenthet. Jeg er nysgjerrig av natur. Det er et godt utgangspunkt for å forstå og bidra til en løsning.

Visjon og mål

Arena for personlig refleksjon og vekst

Aprov drives av psykolog og spesialist i klinisk psykologi Peter Holmgren Cranner. Virksomheten er delt mellom Asker og Lier. Jeg har valgt å kalle tjenestene mine for Aprov - Arena for personlig refleksjon og vekst. Aprov er et tilbud med en overordnet visjon og et uttrykt mål. Pasienten når sitt mål gjennom samarbeidet med psykologen. Gode historier baserer seg på at både pasient og psykolog forplikter seg på å nå målet. Pasientens erfaring og beslutsomhet og psykologens kunnskap og metoder driver prosessen.

Visjon: lett tilgjengelig og god behandling

Aprov har spesialistkompetanse innen for generell klinisk psykologi, og har god kompetanse på arbeidspsykologi. Aprov er et lett tilgjengelig behandlingstilbud i nærmiljøet til beboere i Asker og Lier. Aprov skal være et naturlig valg for pasienter som raskere ønsker en god eller bedre psykisk helse. Der det er viktig med et samarbeide med annet helsepersonell, har Aprov et ønske å være et førstevalg som samarbeidspartner. Jeg arbeider for å bli en del av stabile og gode fagnettverk for psykologer og fastleger i Asker og Lier.

Målsetting: gode løsninger, og bedret psykisk helse

Aprov bidrar til bedret psykisk helse og vekst for pasientene. Pasienten finner gode løsninger på sine spørsmål og valg og opplever mestring i privat- og arbeidsliv.

Refleksjon og vekst

Samtalen og samarbeidet er veien til en bedre helse. Pasientens medvirkning er derfor avgjørende. Aprovs tilbud bygger på antakelsen om at menneskets evne til refleksjon bidrar til økt forståelse og innsikt. Forståelse og innsikt gir mulighet for endring og vekst. Tidligere erfaringer er gjerne utgangspunktet når vi setter oss nye mål, og er derfor en viktig ressurs for å nå målet om endring. I tidligere erfaring ligger eksempler på muligheter og mestring.

Pris

APROV er et privat tilbud. Behandlingen reguleres av lovverk for helsetjenester, men er ikke en del av det offentlige behandlingstilbudet. Det betyr at pasienten betaler full pris for hver time.

Pris for en konsultasjon er 850,- kr

Copyright © Aprov - Telefon nummer: 67 41 35 19 - kontakt@aprov.no - Adresse: Lier: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen, Asker: Fekjan 7B, 1394 Nesbru